تبلیغات سایت

چت فارسی

لاک پشت ها از قدیمی ترین موجودات ساکن بر روی کره زمین هستندگونه های متفاوت لا ک پشت ها دارای زیستگاههای متفاوتی شامل محیطهای گرم و خشک گرم و نمناک و آبی کوهستانی سرد و آهکی اطراف سواحل پست و دارای آب های شور و همچنین اقیانوسها هستند لاک پشت ها از رده خزندگان می باشند بزرگترین لاک پشت جهان 5/2 متر طول دارد و کوچکترین لاک پشت جهان طولی کمتر از 5/7 سانتی متر داردلاک پشت ها دارای طول عمر زیادی هستند که بیشترین آن 200 سال است.

دسته بندی: